Projekt MapInfluenCE skúma vplyv Číny a iných autoritatívnych režimov v strednej Európe, konkrétne v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku. Komparativna povaha projektu umožňuje identifikovať aké nástroje a stratégie v regiónu uplatňujú autokratické režimy, kde prichádza k súhre a kde naopak k divergencii.

VIAC O NÁS

VÝSLEDKY ANALÝZY MÉDIÍ V ČÍSLACH

Celkový počet analyzovaných textov v médiách, ktoré boli k Číne v súvislosti s politikou či ekonomikou publikované na Slovensku v rokoch 2010-2017.

0
CELOŠTÁTNE DENNÍKY
0
TÝŽDENNÍKY
0
RÁDIO
0
TELEVÍZIA
0
SPRAVODAJSKÉ PORTÁLY
0
CELKOM
KOMPLETNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY