MapInfluenCE bada chińskie wpływy w Europie Środkowej, tj. w Czechach, Polsce, Węgrzech i Słowacji, również na pograniczu obszarów zainteresowania innych niż Chiny autorytarnych państw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jakościowe rezultaty analizy polskich mediów

Ogólna liczba przeanalizowanych tekstów w mediach na temat Chin w kontekście kwestii  politycznych i/ lub ekonomicznych opublikowanych w Polsce w latach 2010-30 czerwca 2018.

0
Gazety
0
Tygodniki
0
Portale informacyjne
0
Razem
CAŁOŚCIOWE WYNIKI ANALIZY